Trend razvoja trga EKG po letu 2022

Čas: 2022-08-15

Elektrokardiograf se nanaša na medicinski elektronski instrument, ki samodejno beleži bioelektrične signale, ki nastanejo zaradi vzbujanja miokarda med srčno aktivnostjo, in jih zagotavlja za klinično diagnozo in znanstvene raziskave. Po nenehnem razvoju je proizvodna tehnologija elektrokardiografa postala vse bolj zrela, natančnost in zanesljivost diagnoze izdelka sta se še naprej izboljševali, cena pa je še naprej padala. Postal je eden izmed nepogrešljivih in pomembnih medicinskih pripomočkov v zdravstvenih in zdravstvenih ustanovah.

With economic growth, the living standards of the global residents continue to improve, the pace of life continues to accelerate, and bad living habits continue to increase. The incidence of cardiovascular diseases such as myocardial infarction, myocarditis, and cardiomyopathy has increased rapidly, and has become the number one killer of human health. , resulting in an increasing number of deaths. The electrocardiograph can observe the changes of heart rhythm and detect the patients with arrhythmia, so that the cardiovascular disease can be treated in time and the mortality rate can be reduced. The importance of its development can be seen from this.
From 2013 to 2021, the global electrocardiograph market will grow from about US$26 billion to about US$38 billion, with a compound annual growth rate of 6.5%. EKG machines are mainly used in hospitals, clinics, diagnostic centers, rehabilitation centers, families and other fields. With the increasing number of elderly people in the world, the gradual change of residents' lifestyles, and the continuous increase in the incidence of cardiovascular diseases, the global ECG machine market is expected in the next five years. will continue to maintain rapid growth. In the global market, electrocardiograph manufacturers mainly include Japan Optoelectronics, British GE, Netherlands Philips, Japan Suzuken, and Swiss Schiller.

With the improvement of consumption power and the advancement of medical concepts, the performance requirements of medical and health institutions and the family field for electrocardiographs continue to increase. The market share of leading companies with strength will continue to rise in the future, and the market space of enterprises with insufficient strength will shrink day by day.

Zadnje novice